Kvalifikationskrav

Denne Tekst gælder kun danske Ryttere. (Ryttere fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Holland kan kontakte nationalt rideforbund for regler)

Pony Ryttere

Forudsætning for deltagelse er følgende:

  • Ponyen skal til enhver tid være kvalificeret til at ride det pågældende niveau og klasse i henhold til DRF’s reglement. D.v.s. at Ponyen skal være startberettiget til min. B stævne

  • At rytteren er over 8 år på stævnedagen og har min. rytterkategori 4

  • Resultater skal være opnået inden “definite entry” (sidste tilmelding) for den afdeling af Baltic Cup, man ønsker at ride. I tilfælde af for mange tilmeldinger, udtages Pony ryttere af landstræneren

Juniorer og Children

  • Junior ryttere skal være minimun rytterkategori 3. Der er ingen kvalifikation for Juniorer og Children ekvipager, dog skal ekvipagen til enhver tid være kvalificeret til at ride det pågældende niveau og klasse i henhold til DRF’s reglement. Dette betyder, at rytteren ikke må springe højere end deres rytterkategori tillader det.

  • Resultatet skal være opnået inden “definite entry” (sidste tilmelding) for den afdeling af Baltic Cup, man ønsker at ride. I tilfælde af for mange tilmeldinger, udtages junior og Children ryttere af landstræneren

Children ryttere:

Children ryttere (12-14 år) kan deltage i Children klasser til Baltic Cup (Small tour), når de er rytterkategori 2 og ikke 3 som ellers til CSI stævner iht. Pkt.56.1

HUSK ALTID …

… at tjekke om pony/hest og rytter er kvalificeret til at ride de pågældende klasser jvf. Dansk Rideforbund

Regler findes her

Tilmelding

Hvis man har opnået kvalifikationskrav til at ride Baltic Cup, så vil proceduren for tilmelding være således:

  1. Når Schedules (propositioner) er ved at være klar, startes en “Interesse tilmelding” på Baltic Cup’s hjemmeside. Her skal information om rytter, hest m.v. udfyldes. Der skal laves en tilmelding for hver hest. Hvis der er tale om en dansk afdeling skal der også meldes til på Go  (skal blot gøres inden sidste frist). Interesse tilmeldingstidspunket er afgørende for deltagelse, hvis der er for få pladser. Interessetilmeldingen er bindende. Er der 20 pladser for lidt, vil det være de 20 sidst Interesse tilmeldte som ikke kommer til start
  2. Deltagere, der ønsker at starte skal derfor melde hurtigt tilbage. Dette gælder også sponsorer
  3. Når sidste tilmeldingsfrist er udløbet, vil der blive givet besked på Baltic Cup’s hjemmeside, og Facebook hvem der er kommet med
  4. Endelige deltagerlister bliver offentliggjort på hjemmesiden under det aktuelle stævne, og informationer om ekvipager sendes til DRF og den aktuelle arrangør

I Sverige åbnes for Interesse tilmelding på Tävlingsdatabasen når Schedules (Propositoner) er klar

Kontakt Norges Rytterforbund

Contact your local Federation